Úvod

Společnost pro vzdělávání a poradenství v sociální práci byla založena v roce 2010 s cílem napomoci pracovníků veřejné správy, státního i soukromého sektoru, při tvorbě a zaváděni standardů sociální práce do praxe a posílit roli sociáního pracovníka v přímém kontaktu s klienty prostřednictvím vzdělávání, metodikého vedení a supervizí.

Více o nové nabídce akreditovaného vzdělávání "Intenzivní prožitkový výcvik v metodách a technikách sociální práce" najdete v záložce "Nabídka služeb".