Úvod

Společnost pro vzdělávání a poradenství v sociální práci byla založena v roce 2010 s cílem napomoci pracovníků veřejné správy, státního i soukromého sektoru, při tvorbě a zaváděni standardů sociální práce do praxe, posílení rolea pozice sociáního pracovníka v přímém kontaktu s klienty prostřednictvím vzdělávání, metodikého vedení, supervize a terapeutických technik.